GÄSTABUDET

0,00

Slut i lager

Beskrivning

Reservera din plats till Hidden – sinnenas former utställningens performans GÄSTABUDET

Dialogisk performans

Tid 14.8. kl. 16.00
Plats Svarta salen, Kopparhammavägen 5
Pris Avgiftsfri deltagande med FVADB  inträdesbiljett I
OBS! max. 10 deltagare
Längd 30–45 min

SVENSKA

Gästabudet är en multisensorisk och dialogisk performans som baserar sig på deltagarnas upplevda smak-, lukt-, känsel- och ljudförnimmelser. Verkets utgångspunkt är att lösgöra sinnesverkstadsformatet, som i museiverksamhet blivit en allt vanligare form av verkstad, från dess terapeutiska eller pedagogiska kontext och omarbeta det till en performans.

Titeln hänvisar till Platons verk Gästabudet. I verket höjde man sig genom sinnligt välbehag och njutningar mot en gemensam översinnlig sanning. Performansen har beröringspunkter till Platons Gästabudet främst genom att man samlas vid ett bord dukat för fest. I motsats till översinnliga idéer behandlar/erbjuder verket förnimmelser och multisensoriska samband.

I verket sitter deltagarna vid ett långt bord med ögonen förbundna. Då försvagas prognostiseringen av sinnesförnimmelser som baserar sig på synen och övriga sinnen betonas. I förverkligandet av verket använder man sig också av en översikt av förnimmelsens och den multisensoriska upplevelsens historia.

to-top