Fiskars Flora la 31.7. klo 12.00

Kuva: Saara Hannula

9,00

3 varastossa

Kuvaus

Fiskars Flora käsittelee Fiskarsin ruukkiympäristön historiaa ja nykytilaa alueen kasvillisuuden ja siinä tapahtuvien vähittäisten muutosten näkökulmasta. Teos koostuu sarjasta pienimuotoisia esitystapahtumia, joissa osallistujille tarjotaan ruukin alueelta kerätyistä kasveista haudutettua teetä. Kukin tapahtuma keskittyy yhteen kasviin ajoittuen sen kasvuaikaan ja sijoittuen sille ominaiselle kasvupaikalle. Tee keitetään Fiskarsin pohjoispuolella sijaitsevan Slickontien lähteen vedestä ja tarjoillaan teosta varten valmistetuista savikupeista.
Jokaiseen tapahtumaan mahtuu enintään kuusi osallistujaa.
Lippu oikeuttaa myös näyttelyn sisäänpääsyyn. Tapahtuma lähtee Täällä -näyttelyn sisäänkäynnin edestä (Kuparivasarantie 5, Fiskars).

* * *

Fiskars Flora behandlar Fiskars bruksmiljöns historia och nuvarande tillstånd genom miljöns växtlighet och de gradvisa förändringar som sker här. Verket består av en serie småskaliga föreställningar där deltagarna bjuds på te bryggt på växter som samlats i bruksmiljön. Varje evenemang koncentrerar sig på en växt, sker på en för växten typisk växtplats och tajmad med dess växttid. Tevattnet kommer från en källa nära Slickovägen, norr om Fiskars och avnjuts ur lerkoppar som tillverkats enkom för verket.

Evenemangen är för högst sex personer åt gången.

Biljetten gäller även för utställningen.

Alla evenemang börjar utanför Kopparsmedjan (Kopparhammarvägen 5) vid utställningsentrén.

* * *

Fiskars Flora investigates the history and current state of the Fiskars environment from the perspective of its plant life and the gradual changes occuring in it. The work consists of a series of performative events, where the participants will be offered tea brewed from plants found near the village. Each event will focus on a specific plant and situate itself in its typical growing environment and season. The tea water will be sourced from the Slicko spring located north of the village, and the tea will be served out of custom made clay cups.

Each event will be able to host a maximum of six participants.

The ticket is also valid for the exhibition. Each event will begin in front of the exhibition entrance at the Copper Smithy (Kuparivasarantie 5).

Kesto I Längd I Duration: 1–1,5h
to-top