Återseende

Kopparsmedjan, Fiskars
29.11.2009-25.4.2010

Återseende är en viktig del av projekt Nordic Delight, som handlar om gestaltning, definition, berättelse och makt knuten till plats och identitet på nordisk landsbygd. Ett långsiktigt arbete för framtid och överlevnad. Nordic Delight är en vidareutveckling av temat Rural form, ett samarbete mellan finnbygder i Sverige och svenskbygder i Finland som tidigare resulterat i projekt Gästabordet mm.

Utställningen Återseende visades i samband med det finsk-svenska 200-årsjubileet i Bryggeriet i Nora på sommaren 2009. Samma utställning visas nu i Kopparsmedjan i Fiskars. Den är ett nutida kulturutbyte, med rötter i historiska vänskapsband och kulturmöten.

to-top