Utställningar

Hidden – sinnenas former
Kopparsmedjan
22.5.-4.9.2022
Dagligen kl. 11-18

Utställningen tar sig an multisensoriska sinnesupplevelser genom konstens, formgivningens och hantverkets medel.

”Allt vi gör och upplever sker i samarbete med våra sinnen. Medvetet och omedvetet. När ett viktigt sinne försvagas, brister, försvinner eller krånglar kommer andra sinnen till undsättning för att lappa till helheten. Vi märker hur sinnenas samspel fungerar och hur perfekt helheten är med tanke på människans psykiska och fysiska balans. Det finns en mångfald av perfekt helhet. Den är individuell och unik och därför mycket fascinerande.”

”De förändringar i våra sinnesupplevelser som den snabba digitaliseringen har medfört samt den senaste tidens fysiska och psykiska isolering har väckt ett behov av att använda våra sinnen på ett mer övergripande sätt. Vi längtar efter sinnesupplevelser och tankar som dessa ger upphov till. Jag upplever att utställningens tema är särskilt aktuellt just nu.” – Laura Sarvilinna, kurator för utställningen Hidden.

Konstnärens och den kreativa aktörens arbete präglas av material som i sin tur stimulerar särskilda sinnen. I utställningen Hidden funderar aktörerna på sinnenas betydelser och möjligheter för det egna arbetet. Men konstens tolkare eller föremålets användare då? Många faktorer påverkar hur ett verk eller föremål upplevs och vilka sinnen som stimuleras. Ofta kan verkets eller föremålets skapare kraftigt styra tolkningen.

HIDDEN -utställningen är en del av Fiskars Village Art & Design Biennale som produceras av Luovi Productions och Onoma Fiskars. Fiskars är biennales huvudsamarbetspartner.

Följ oss på Instagram!

GUIDNINGAR FÖR OLIKA BESÖKARE

Utställningen erbjuder en möjlighet att bekanta sig med verken i lugn och ro eller med en guide. I utställningen har man strävat efter att beakta besökarnas olika behov och erbjuda guidningar för olika smak och tycke. Under sommaren breddas och utvecklas urvalet av guidningar. Tio guider arbetar för utställningen Hidden och var och en av dem skapar en egen, unik upplevelse för sina besökare. Man kan bekanta sig med verken under en guidning med beskrivande tolkning, genom konversation eller genom en intensiv, kort guidning. Det finns guidade turer för grupper och enskilda besökare. I webbaffären kan man läsa mera om Fiskars Village Biennales guidade turer och förhandsköpa en biljett.

UPPLEV UTSTÄLLNINGARNA MED MUSEIKORTET

Inträde till Onomas utställningar med museikortet gäller från och med i sommar. Museikortet kommer att gälla för alla utställningar på Fiskars Village Biennalen.

TILLGÄNGLIGHET

Hidden: Kopparhammarvägen 5. Öppen dagligen kl. 11-18. Utställningen Hidden är så tillgängligt byggd som möjligt och tillgänglighet har beaktats beträffande utställningstexter, guidningar och verkens presentation. Vi berättar gärna om t.ex. trappor, dörrhål, ramper, toaletter och ljudlandskap per telefon(050 440 3727) eller epost ()

Utställningens konstnärer, formgivare och hantverkare

Aalto+Aalto
Aapo Repo
Anna Ulff
Annatuuli Saine och Ulla-Maija Alanen
Annika Lintervo, Inka Yli-Tepsa, Hermanni Yli-Tepsa och Tuukka Haapakorpi
Antrei Hartikainen
Anu Mykrä
Anu Tuominen
Beili Liu
Camilla Moberg
Eija Koski och Ananya Tanttu
Elina Brotherus
Elle Valkeapää
Grönlund-Nisunen
Hemmo Honkonen
Jaakko Pakkala
Jenni Ahtiainen
Jenni Mikkonen
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
Kari Hannola
Karin Widnäs
Katriina Haikala
Kustaa Saksi
Laura Merz och Rudi Merz
Saarits & Sippola
Lulu Halme
Mafune Gonjo
Mattila & Merz
Naoto Niidome och Nathalie Lautenbacher
Pekka Ijäs, Eero Alho och Risto Musta
Petri Eskelinen
Renata Schirm
Riitta Talonpoika
Ron Nordström
Sonja Löfgren-Birch
Tero Kuitunen
Theresa Storbacka
Timo Junttila
Tuulia Penttilä

Arbetsgruppen bakom Hidden

kurator Laura Sarvilinna
utställningsarkitekt Elina Aalto
grafisk formgivare Ilkka Kärkkäinen
rojektplanerarer Tuulia Penttilä
utställningschef Susanna Louneva

Vi tackar:

HÄR
Kopparsmedjan
30.5.-12.9.2021
Dagligen kl. 11-18

Onomas 25-årsjubileumsutställning TÄÄLLÄ | HÄR | HERE undersöker lokalitetens kontext och lyfter dels fram Onomas mångsidighet och konstnärerna bakom verken.

Det lokala är ett tema som under 2000-talet fått allt mer uppmärksamhet och har betonats speciellt nu, under de omständigheter som vi levt sedan mars ifjol. Närmare 60 lokala konstnärer, formgivare och hantverkare har ur olika synvinklar fördjupat sig i det lokala som tema och platsens betydelse.

DET SOM SKAPAS TILLSAMMANS ÄR EGET – ON OMA

TÄÄLLÄ | HÄR | HERE utställningen har från första början utarbetats tillsammans med konstnärerna genom gemensam planering, gemensamma distansmöten och i olika mindre gruppformationer. Utställningsarbetsgruppens viktigaste uppgift har varit att möjliggöra denna interaktiva planeringsprocess. Verken som ses på sommarutställningen är enskilda verk av konstnärerna, men helheten har skapats tillsammans.

Onomas styrka är dess mångsidighet och detta återspeglas i sommarutställningen. De flesta av verken som visas är nya, men vi kommer också att få se några pärlor från Onomas och sommarutställningarnas begynnelse. Jubileumsåret lyfter även fram bortgångna medlemmar då utställningen även inkluderar verk av Jukka Mäkelä och Howard Smith.

I utställningen kan man följa olika stigar varav en är tidsperspektivet; det förflutna, nutiden och framtiden. En annan stig kan sägas vara människans förhållande till omgivande fenomen eller varelser. Stigarna bildar förstås ingen entydig karta, utan sammanflätas och kompletterar varandra. På samma sätt sammanflätas tiden, platsen och fenomenen och bildar de olika förutsättningar under vilka vi verkar, oavsett om det handlar om en fysisk plats eller ett känslomässigt tillstånd.

MÅNGA GUIDNINGAR –upplev utställningen tillsammans med konstnärerna

Utställningen kan på valda sommarlördagar upplevas tillsammans med utställande konstnärer som håller guidade turer kallade “Här med konstnären”. Andra guidade turer, utställningsguidningen Stigarna och Onoma25 med fokus på Onomas historia, ordnas under hela sommaren. Biljetter till guidningarna kan köpas i förväg från vår nya webbutik.

TÄÄLLÄ HÄR HERE

Inträdesbiljett 9 €  / 6 €

Guidningar 6 € / 4 € (45min)

STIGAR

mån-ons
kl. 13.00, 15.00, 16.00

ONOMA25

tors-sön
kl. 13.00, 15.00, 16.00

Under våren kan man följa med utställningens aktörer och hur utställningen framskrider på Instagram och Facebook. Under hela året publiceras videon på YouTube, där medlemmarna delar med sig av sitt arbete och sina minnen kring Onoma.

KONSTNÄRERNA

Erna Aaltonen | Hanna Ahti, Maija Mustonen, Jaakko Pietiläinen & Masi Tiitta | Eeva-Kaisa Ailus |
Päivi Alajuntti | Upi Anttila | Freja Bäckman | Adam Detre |
Kirsti Doukas & Kristian Saarikorpi | Céline Ducret | Tapio Elevant | Hannele Grönlund | Eero Haikala | Laura Hallantie | Lulu Halme | Saara Hannula |
Maarit Hirvonen | Tiina Karimaa | Barbro Kulvik | Ivan Kulvik | Peetu Liesinen |
Elina Makkonen |
Johanna Matruka | Laura Mattila & Mikko Merz | Erica Mena | Camilla Moberg | Risto Musta |
Timo Mustajärvi | Tarja Mustakallio | Jukka Mäkelä | Pia Nieminen | Ron Nordström | Piitu Nykopp | OLO |
Saara Paatero-Burtsov &
Risto Paatero | Katri Pailos | Jaakko Pakkala | Deepa Panchamia | Tuulia Penttilä | Milvi Pesari | Jouni Repo | Katarina Reuter | Saine Ensemble | Rutsuko Sakata | Taru Samola | Lea Sarasjoki | Kim Simonsson & Co | Hannu Siren | Howard Smith | Riitta Talonpoika | Satu Tamminen | Maija Toukolehto | Viivi Varesvuo | Kari Virtanen | Arto Vuohelainen | Karin Widnäs | Antti Yli-Tepsa | Katja Öhrnberg

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

Ulrika Ferm, kurator
Freja Bäckman, kuratorassistent
Lea Sarasjoki, utställningsarkitekt
Lulu Halme, grafisk designer
Susanna Louneva, utställningschef

ÄNGEN
Kopparsmedjan, Fiskars
18.6.-30.8.2020
Öppen varje dag 11-18

Sommarutställning ÄNGEN väcker en medvetenhet om det hållbara i vardagens vanor och värderingar, samt tankar om alternativa framtida möjligheter.

Läs mer

EldLjus 2019
Fiskars
2.11.2019-6.1.2020

EldLjus temasäsongen startar 2 november och ljusar upp bruksområdet i två monads tid.

tehdas

FABRIK utställning
Koppersmedjan, Fiskars
19.5.-15.9.2019
Måndag - Söndag 11-18

FABRIK är en tvärkonstnärlig utställning, som visar upp de många olika roller en nutida fabrik spelar. Sommaren 2019 lägger över fyrtio konstnärer och aktörer fram sin syn på fabrikens betydelse för dagens konst och produktion på Fiskars. Kurator för utställningen är Anniina Koivu.

Onoma, Fiskars kooperativ av hantverkare, designer och konstnärer, står som producent för utställningen FABRIK. Onomas sommarutställning 2019 ingår även i Fiskars Village Art & Design Biennal och utgör dess tredje utställningselement.

Läs mer

EldLjus 2018
Koppersmedjan, Fiskars
27.10.-1.12.2018
ons - sön kl. 12-21

EldLjus temasäsongen startar 27 oktober och ljusar upp bruksområdet i fem veckors tid. Vi får ta del av konstverk både inne i Kopparsmedjans Svarta Sal och utomhus, utspritt i Fiskars parkområden.

Läs mer

Onoma at DesignWERCK
Copenhagen, Denmark
1.6.-31.8.2018
Wed-Sun 12-18

ONOMA pop up exhibition in June 2018 takes Finnish art, craft and design from Fiskars Village to Copenhagen. DesignWERCK is located in Christiania, one of the fastest developing areas in the Danish capital. The owners Birgitte Bjerregaard & Ib Schou believe that “good design should be experienced rather than just viewed” and consider their beautiful showroom as the embassy for Nordic design.

Läs mer

125% utställning
Fiskars bruk
1.7.-30.9.2018

Temat för 125% – utställningen är konstnärernas förhållande till sin hemort och arbetsplats, Fiskars. De deltagande artisterna har under arbetsprocessen funderat på betydelsen av och platsen i Fiskars bruk, samt sökt betydelsefulla ställen. Till exempel hörnet av ett hus, flodbädden, parkbänken och brunnskyddet är ställen som dyker upp i konstverken. Läs mer

About Clay
Kopparsmedjan, Fiskars
13.5.-2.9.2018

ABOUT CLAY – pärlor av europeisk keramikkonst i Fiskars

Sommaren 2018 ordnar Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars ONOMA utställningen ABOUT CLAY i Kopparsmedjan i Fiskars bruk.

ABOUT CLAY sammanställer ett unikt urval av europeisk keramikkonst på toppnivå. En motsvarande helhet har inte tidigare ställts ut i Finland.

I utställningen deltar över 40 konstnärer från länder runt om i Europa:

Pálma Babos (HU), Daphne Corregan (FR), Sandra Davolio (DK), Ken Eastman (GB), Bernd Fischer (DE), Yoshimi Futamura (FR), Monika Grycko (IT), Mia E Göransson (SE), Ann van Hoey (BE), Steen Ipsen (DK), Carl Emil Jacobsen (DK), Kiho Kang (DE), Jacques Kaufmann (FR), Torbjørn Kvasbø (NO), Rainer Kurka (DE), Anne Mercedes (GB), Enric Mestre (ES), Deidre McLoughlin (IE), Nero / Alessandro Neretti (IT), Susan O`Byrne (GB), Ruta Pakarklyte (NO), Merete Rasmussen (DK), Fausto Salvi (IT), Silvia Siemes (DE) och Mariko Wada (DK).

Läs mer

Smash.Hit. Repeat
Magasinet, Fiskars
30.7.-20.8.2017

Internationell konst i Fiskars

Konstnärsresidenset i Fiskars erbjuder konstvänner sommarens mest överraskande utställning. I utställningen Smash.Hit.Repeat visas arbeten av nära tjugo konstnärer från tio olika länder. Under sina tio år av verksamhet har det runt residenset vuxit fram ett mångsidigt och intressant nätverk, bestående av internationellt uppmärksammade konstnärer som inte tidigare visats i Finland. Tack vare residenset har de alla fått en speciell relation till Fiskars, Finland och de lokala konstnärerna.

Läs mer

Greetings from SUOMI
Koppersmedjan, Fiskars
14.5.-24.9.2017
Mån-sön 11-18, biljetter 5 / 8 €

Sommarutställningen ”Greetings from Suomi”, som arrangeras av Andelslaget för hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars, ONOMA, är en kombination av det lokala och det internationella med en alldeles speciell kvalitet. Grupputställningen, med över 50 konstnärer, öppnar upp för nya infallsvinklar på det mångkulturella Finland och det dominerande läget i samhället.

Läs mer

kasvu, tillväxt, growth,
Sommarutställning, Kopparsmedjan & Onoma Shop, Fiskars Bruk
15.5.-25.9.2016
Öppet må-sö 11–18

Satellitutställning, Lokal Galleri, Helsingfors 10.6.–21.8.

Läs mer

WE LOVE WOOD(s)!
Kopparsmedjan, Fiskars
24.5.-20.9.2015

Finländskt trä är ett lokalt och ekologiskt material som ger upphov till betydelsefulla innovationer och exportprodukter. WE LOVE WOOD(s)! söker nya former för träet och lyfter fram vårt högklassiga inhemska hantverk och internationellt uppskattade formgivning. Snickarkunskapen kommer främst från Fiskars och dess grannbyar, formgivarna från Finland, Sverige och Norge. Bruksföremål har tillverkats av bl.a. ask, björk, asp, tall och lapsk kärnfuru.

Läs mer

Gränsytor
Kopparsmedjan, Fiskars
18.5.-14.9.2014

De kreativa kollektiven i Fiskars Bruk, Arabias Konstavdelning och Notsjö glasbruk.

Vad sker och uppstår, när konstnärer, hantverkare och designer som använder olika material och metoder arbetar tillsammans?

Läs mer

Howard Smith: Bro
Kopparsmedjan, Fiskars
10.2.-28.4.2013

Howard Smith är en amerikan som bor och arbetar i Fiskars bruk i Raseborg. I år fyller han 85 år. Jubileumsåret till ära har konstnären tillsammans med sina vänner Hannele Grönlund, Barbro Kulvik och Antti Siltavuori skapat en utställning som presenterar Smiths omfattande produktion: skulpturer, papperssnitt, assemblage, collage samt teckningar och målningar. De flesta av verken visas nu för första gången offentligt och de tidigasten arbetena är från 1962, då Smith kom till Finland. Och på den vägen blev han, som en gåva till Finland!

Läs mer

Glädje
Kopparsmedjan, Fiskars
12.5.-15.9.2013

Arbetsglädje, glädje för ögat, glädjen att göra och ge, Fiskars andelslags tjugonde utställningssommar!

Under sommarsäsongen anordnar Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars årligen två stora utställningar i Fiskars Bruk i Raseborg. Sommaren 2013 kommer den ena utställningen att uppmärksamma andelslagets tjugonde utställningsår med temat glädje. Den andra utställningen går under namnet Gnista och den presenterar nutida konst och formgivning med konstkritiker Otso Kantokorpi som kurator.

Läs mer

Visio
Kopparsmedjan, Fiskars
5.2.2012-6.1.2013

Utställningen Visio är ett visuellt sammandrag av vad Fiskars bruk har varit, vad människorna, aktiviteterna och omgivningen är idag och vad allt detta kunde vara i framtiden. Helheten är ett collage av bilder, verk och föremål. Utställningen ger impulser till visioner i form av design och arkitektur.

Läs mer

5×3 design visions
Kopparsmedjan, Fiskars
5.2.2012-6.1.2013

5×3 Design Visions är en fortsättning på den året-runt-utställningsverksamhet som Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars inlett vid sidan av de redan etablerade sommarutställningarna. Utställningsserien är också ett av de evenemang med vilka andelslaget deltar i programmet för Helsingfors Designhuvudstadsår 2012.

Läs mer

Gnista
Magasinet, Fiskars
12.5.-15.9.2013

Konst är ofta tystnad och koncentration. Ibland är det dock bra att säga det man har att säga högt och klart. När t.ex. världens missförhållanden faller över en och det känns som om det inte fanns många som bryr sig om nödvändigheten av förändring, är det också skäl för konstnären att ta ställning. Föra fram sin egen åsikt – kanske rent av betonat och provocerande.

Möt kuratorn och utställningens konstnärer i GNISTA-utställningen 15.6 och 31.8 kl. 14, Magasinet.

Smak & form
Magasinet, Fiskars
13.5.-30.9.2012

Fiskars ärevördiga Magasin har i tiden använts som sädesmagasin. I sommar används alla tre våningarna för att presentera inspirerande formgivning, föremål och utrymmen som hör ihop med matkultur såväl till vardags som till fest. Ställningstaganden, dukningar, köksredskap, hållbar utveckling och bildkonst.

Läs mer

Oas och flytande trädgårdar
Kopparsmedjan, Fiskars
13.5.-30.9.2012

Utställningen Oas och flytande trädgårdar lyfter fram teman som ger begreppet formgivning en vidare betydelse och som förstärker den fysiska miljöns betydelse för det sociala välbefinnandet i Fiskars bruk. Utställningens namn är en metafor för den trygghet, som via hållbar utveckling och ett etiskt förhållande till naturen kan uppstå på en plats, vars rötter ligger långt tillbaka i historien.

Läs mer

Järnfruar
Kopparsmedjan, Fiskars
1.10.2011-8.1.2012

När smeden och ljuskonstnären möts, börjar metallen skina.

Som utgångspunkt för vårt arbete ligger utnyttjandet av gruppens medlemmars kunnighet inom olika fält och samarbete över gränser för profession och material. Namnet Järnfruarna hänvisar till skrotjärn, vilket ses i flera verk. Det hänvisar även till en användning av material på ett fördomslöst sätt, såsom kombinering av porslin och ljus.

Läs mer

Verktyg
Magasinet, Fiskars
8.5.-25.9.2011

Andelslaget i Fiskars ordnar på sommaren en exceptionellt betydelsefull utställning: den första stora utställningen i Finland som presenterar verktyg, deras evolution och egenskaper.

Läs mer

Rumsliga platser: platsens poesi
Kopparsmedjan, Fiskars
8.5.-25.9.2011

Rumsliga platser syftar på ett begrepp enligt vilket varje plats har sin specifika historia och ingen plats är neutral. Är rummet bara rum eller går det att närma sig det på olika sätt beroende på de sammanhang där vi upplever det eller på det syfte/tema som bildat utgångspunkten för hur rummet skapats och vilka särdrag det fått? Rumsbegreppet har numera blivit prismatiskt. Det kan studeras ur ett brett sortiment perspektiv, beroende på såväl våra individuella psykisk-fysiska erfarenheter som rummets sociala, kulturella, rituella m.m. syfte. Rummet hör till bildkonstens centrala begrepp, och det sätt på vilket det uppfattas och används beror såväl på en vidare kulturell referensram som på bildkonstens egna traditioner.

Läs mer

Säätö
Kopparsmedjan, Fiskars
28.11.2010-24.4.2011

“Ungdomens åsikter om konstens betydelse är värda att notera, eftersom en majoritet anser att konst inte behöver vara nyttig och istället ser den som ett värde i sig” (Ungdomsbarometern 2009)

Konst är en metod för att utforska omvärlden. Den erbjuder upplevelser, överraskningar, humor, välbekanta ting och förhoppningsvis nya perspektiv. Dagens unga – framtidens vuxna – behöver både verktyg och erfarenheter som hjälper dem att begripa en fragmentarisk och allt mer komplicerad värld.

Läs mer

Gäster — Design Village Fiskars
Taitokortteli, Joensuu
29.5.-14.8.2010

Design Village Fiskars i Joensuu: konsthantverk, design och bildkonst från Fiskarsin Bruk

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars är en enastående sammanslutning vars alla medlemmar lever och verkar i Fiskars Bruk i västra Nyland. Andelslaget grundades år 1996 och har vid det här laget 119 medlemmar. Året om ordnar de högklassiga utställningar i Fiskars där de presenterar hantverk, formgivning och bildkonst.

Läs mer

Återseende
Kopparsmedjan, Fiskars
29.11.2009-25.4.2010

Återseende är en viktig del av projekt Nordic Delight, som handlar om gestaltning, definition, berättelse och makt knuten till plats och identitet på nordisk landsbygd. Ett långsiktigt arbete för framtid och överlevnad. Nordic Delight är en vidareutveckling av temat Rural form, ett samarbete mellan finnbygder i Sverige och svenskbygder i Finland som tidigare resulterat i projekt Gästabordet mm.

Läs mer

Hemlighet
Magasinet, Fiskars
9.5.-26.9.2010

Mänskligheten har fängslats av hemligheter och mysterier i tusentals år. De har inspirerat både konstnärer och vetenskapsmän som i sin tur har gett upphov till nya mysterier. Nyfikenhet och intresse för det okända är drag som är utmärkande för den kreativa människan. Genom tiderna har konstnärer och hantverkare fångat dolda betydelser och hemligheter i sina verk. Det kan handla om kunskap, färdigheter, metoder, formler eller ett kodat språk, som är tillgängligt bara för den invigda. En hemlighet kan vara så förvillande att den övergår allt mänskligt förstånd eller måhända är den avsiktligt fördunklad. Ett ord som är förbundet med det avsiktligt återhållna eller förtigna – någonting som inte ges offentlighet eller är ytterligt privat.

Läs mer

I tid och rum
Kopparsmedjan, Fiskars
3.10.-21.11.2010

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars arrangerar en utställning som presenterar Ariadna Donners, Mira Donner-Spitz och Mikael Spitz produktion. Det handlar om en kombination av stora gobelänger och Billnäs-kontorsmöbler.

Läs mer

Trä verk!
Kopparsmedjan, Fiskars
9.5.-26.9.2010

I 2010 års sommarutställning TRÄ VERK! bygger andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars vidare på sin tradition av materialbaserade utställningar genom att lyfta fram ett enda material, träet och skogen, i all sin mångfald. Temat för denna träutställning börjar i skogen och slutar i verk och förnödenheter som utvunnits ur den. Andelslaget har arrangerat högklassiga och omfattande utställningar i Fiskars bruk sedan 1994.

Läs mer

Glimten i ögat – finskt samtida smycke
Kulturhuset Ängeln, Katrineholm, Sverige
3.6.-8.8.2010

Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars arrangerade vintern 2008-2009 utställningen Glimten i ögat i Fiskars bruk. För sommaren 2010 har nu andelslaget och Kulturhuset Ängeln i Katrineholms kommun tillsammans arrangerat utställningen till årets sommar­utställning i Katrineholm.

Läs mer

Ruukki nimeltä Fiskars
Kopparsmedjan, Fiskars
4.10.-22.11.2009

Synvinklar på Fiskars Bruk som levnadsmiljö

Idé och utförande: skulptör Sirpa Kolu

Formens rörelse – serietillverkning
Kopparsmedjan, Fiskars
10.5.-27.9.2009

I utställningen ligger tyngdpunkten på till serietillverkning anpassbara såväl nya som redan klassiska föremål och produkter. Det inbegriper också hantverksprodukter som är avsedda för serieframställning i begränsad skala.

Läs mer

It is Beautiful Here
Magasinet, Fiskars
10.5.-27.9.2009

I ett givet material är dess förflutna och historia ofrånkomligen alltid närvarande. I textilmaterial är innebörden av detta förflutna ofta så mänskligt, förtroligt och lättolkat att den nästan på ett obemärkt sätt, i smyg, lockar till en begrundan av karaktären i föremål och figurer.

Läs mer

Valaisin Antti Siltavuori & Barbro Kulvik

Utställningarna 1994-2008

18.6.1994-30.9.2008

* arkiverad enbart som finsk version

SKRI.N 31.11.2008−26.4.2009, Kopparsmedjan, Fiskars

Howard Smith –Fest 45 5.10.−23.11.2008, Kopparsmedjan, Fiskars

Simpelt liv 11.5.-28.9.2008, Kopparsmedjan, Fiskars

Tulessa syntynyt 11.5.-28.9.2008, Magasinet, Fiskars

Glimten i ögat24.11. – 27.4.2008, Kopparsmedjan, Fiskars

Motiv 7.10. – 18.11.2007, Kopparsmedjan, Fiskars

Synvinklar 13.5. – 30.9.2007, Kopparsmedjan, Fiskars

Transparent 13.5. – 30.9.2007, Magasinet, Fiskars

Kniv och sabel 4.2. – 29.4.2007, Kopparsmedjan, Fiskars

Ljus & Ljud & Vladimir Tarasov25.11.2006 – 28.1.2007, Kopparsmedjan, Fiskars

Hemåt 8.10. – 19.11.2006, Kopparsmedjan, Fiskars

REMIX 14.5. – 1.10.2006, Kopparsmedjan, Fiskars

Skörd 14.5. – 1.10.2006, Magasinet, Fiskars

Jaakko Pakkala 19.3. – 30.4.2006, Kopparsmedjan, Fiskars

KONCEPTDESIGN 22.1. -12.3.2006, Kopparsmedjan, Fiskars

NAMED 28.11.2005 – 8.1.2006, Kopparsmedjan, Fiskars

SNICKARE Rudi Merz och Kari Virtanen 16.10. – 20.11.2005, Kopparsmedjan, Fiskars

Labyrint 8.5-2.10.2005 Kopparsmedjan, Fiskars

Krafter 8.5-2.10.2005 Magasinet, Fiskars

Rutsuko Sakata 25.3-24.4.2005 Kopparsmedjan, Fiskars

Designer: no name 16.1-20.3.2005 Kopparsmedjan, Fiskars

Granfest 28.11.2004-9.1.2005 Kopparsmedjan, Fiskars

24 LUCKOR 1.12.-24.12.2004 omgivningen, Fiskars

Ron Nordström PLAY 17.10.-19.11.2004 Kopparsmedjan, Fiskars

Keramik 2004 9.5.-3.10.2004 Kopparsmedjan, Fiskars

Vit 9.5.-3.10.2004 Magasinet, Fiskars

Masurbjörk 21.3.-25.4.2004 Kopparsmedjan, Fiskars

Q – Designing the Quietness* 1.2–14.3.2004 Kopparsmedjan, Fiskars

LJUS 12.10-18.1.2004 Kopparsmedjan, Fiskars

10. Utställningen* ‘Fria händer’ 11.5-28.9.2003 Magasinet, Fiskars

Retro* 11.5-28.9.2003 Kopparsmedjan, Fiskars

Unik 2002 12.5-29.9.2002 Kopparsmedjan, Fiskars

FinDesignNow-02 12.5-29.9.2002 Magasinet, Fiskars

Metall 2001 13.5-30.9.2001 Kopparsmedjan, Fiskars

7+1=8. Utställningen ‘Barn’ 13.5-30.9.2001 Magasinet, Fiskars

Träets Tid 1997-2000 14.5-1.10.2000 Kopparsmedjan, Fiskars

7. Utställningen ’Hotell’ 14.5-1.10.2000 Magasinet, Fiskars

Nomad – miljökonstutställning sommaren 1999 Fiskars bruk

6. Utställningen ‘Fest’ 16.5-3.10.1999 Kopparsmedjan, Fiskars

Savesta syntynyt -keramikutställning 17.5-30.8.1998 Magasinet, Fiskars

5. Utställningen ‘Prosess’ 17.5-4.10.1998 Kopparsmedjan, Fiskars

Valo reflecting Finnish Culture 16.11.1997-1.1.1998 Barbican Centre, London

Asko-Avonius Priset 1997 19.5-5.6.1997 Design Forum, Helsingfors

Pappersutställningen ’Fiber’ 18.5-31.8.1997 Kopparsmedjan, Fiskars

4. Utställningen ‘Vuoropuhelu ja yhteistyö’ 18.5-31.8.1997 Magasinet, Fiskars

’97 NuortenForum Young Forum 19.2-6.4.1997 Design Forum, Helsingfors

Fiskars Bruksgalleri på Artek 26.11-1.12.1996 Helsingfors

Träets Tid 25.5-31.9.1996 Kopparsmedjan, Fiskars

3. Utställningen ‘Förvaring och tillvaratagande’ 25.5-15.9.1996 Magasinet, Fiskars

Fiskars Bruksgalleri i Höganäs Museum 11.5-9.6.1996 Höganäs

2. Utställningen ’Naturmaterial’ 7.5-1.10.1995 Kopparsmedjan, Fiskars

Design Finlandais, Musée d’art contemporain 21.4-19.6.1995 Nizza

1. Utställningen ‘Naturen i Fiskars’ 18.6-25.9.1994 Kopparsmedjan, Fiskars

to-top