Säätö

Kopparsmedjan, Fiskars
28.11.2010-24.4.2011

“Ungdomens åsikter om konstens betydelse är värda att notera, eftersom en majoritet anser att konst inte behöver vara nyttig och istället ser den som ett värde i sig” (Ungdomsbarometern 2009)

Konst är en metod för att utforska omvärlden. Den erbjuder upplevelser, överraskningar, humor, välbekanta ting och förhoppningsvis nya perspektiv. Dagens unga – framtidens vuxna – behöver både verktyg och erfarenheter som hjälper dem att begripa en fragmentarisk och allt mer komplicerad värld.

Utställningen Säätö, som produceras av Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars, erbjuder konst och evenemang för unga. De verk som visas på utställningen har inte gjorts specifikt för denna målgrupp, men helheten och den guidning som ingår är planerad med tanke på unga. I utställningen medverkar såväl inbjudna utomstående konstnärer och formgivare som andelslagets egna medlemmar.

Syftet med utställningen och dess olika kringevenemang och öppna nonstop-workshopar är att lyfta fram de ungas kultur, ge ungdomarnas egna aktiviteter högre prestige och uppmuntra de unga att tillbringa sin fritid i kulturens tecken. På utställningen visas förutom arkitektur, design, konst, konsthantverk och videokonst också kortfilmer gjorda av unga vid Satakunnan Elävän Kuvan Keskus i Björneborg. I den stora Svarta salen i Kopparsmedjan byggs i samarbete med landskapsarkitektstuderande Janne Saario en skejtramp som han ritat. Den kommer att användas vid olika evenemang under vintern och flyttas efter utställningen utomhus för allmänt bruk.

I samband med utställningen ordnas konstnärsträffar i workshoparna. På träffarna diskuteras bl.a. vad konstnären funderar på i sitt arbete, varifrån idéerna och motiven kommer och hur konstverk blir till. Dessutom ger konstnärerna handledning åt den som vill försöka göra konst helt själv. För skol- och läroanstaltsgrupper planeras utställningsronder under ledning av en diskuterande guide samt workshopar enligt överenskommelse. Utställningen är fullt tillgänglig.

to-top