Rumsliga platser: platsens poesi

Kopparsmedjan, Fiskars
8.5.-25.9.2011

Rumsliga platser syftar på ett begrepp enligt vilket varje plats har sin specifika historia och ingen plats är neutral. Är rummet bara rum eller går det att närma sig det på olika sätt beroende på de sammanhang där vi upplever det eller på det syfte/tema som bildat utgångspunkten för hur rummet skapats och vilka särdrag det fått? Rumsbegreppet har numera blivit prismatiskt. Det kan studeras ur ett brett sortiment perspektiv, beroende på såväl våra individuella psykisk-fysiska erfarenheter som rummets sociala, kulturella, rituella m.m. syfte. Rummet hör till bildkonstens centrala begrepp, och det sätt på vilket det uppfattas och används beror såväl på en vidare kulturell referensram som på bildkonstens egna traditioner.

De inbjudna konstnärerna rör sig på ett eller annat sätt – den ena medvetet, den andra instinktivt – i platsens och rummets värld och begrepp. Den inbördes variationen mellan begreppen skapar en ambivalent bakgrund till de utställda verken. Syftet är att visa visuella platser som publiken sedan förvandlar till rörliga rum genom sin egen närvaro och genom att skapa sina egna associationer och sin egen dialog med verken.

to-top