Hemlighet

Magasinet, Fiskars
9.5.-26.9.2010

Mänskligheten har fängslats av hemligheter och mysterier i tusentals år. De har inspirerat både konstnärer och vetenskapsmän som i sin tur har gett upphov till nya mysterier. Nyfikenhet och intresse för det okända är drag som är utmärkande för den kreativa människan. Genom tiderna har konstnärer och hantverkare fångat dolda betydelser och hemligheter i sina verk. Det kan handla om kunskap, färdigheter, metoder, formler eller ett kodat språk, som är tillgängligt bara för den invigda. En hemlighet kan vara så förvillande att den övergår allt mänskligt förstånd eller måhända är den avsiktligt fördunklad. Ett ord som är förbundet med det avsiktligt återhållna eller förtigna – någonting som inte ges offentlighet eller är ytterligt privat.

Tack vare sitt breda specialkunnande erbjuder oss Andelslaget ─ som representerar drygt 20 olika yrkesgrupper ─ en uppsjö av tolkningar. I de verk som visas på utställningen Hemlighet accentueras budskapets betydelse. Budskapet kan ligga dolt i den symbolik som färgerna och materialen rymmer. Flera verk bär på en kod som kan knäckas tack vare speciella insikter eller talanger. Den mystik och skönhet som Magasinet står för har inspirerat konstnärerna att skapa sina verk utgående från utställningslokalens arkitektoniska förutsättningar. Det centrala i de här verken är den stämning som föds i dialogen mellan utställningslokalen och varje enskilt verk. En del av konstnärerna har behandlat temat hemlighet utgående från en religiös tematik eller trängt in i varandets mysterium. Innehållsmässigt är verken på utställningen Hemlighet mångbottnade och talar till besökaren på många olika plan. De utmanar till varierande tolkningar.

Utställningen bjuder också på ett intressant urval ur några inbjudna konstnärers produktion. De inbjudna bildkonstnärerna är Outi Heiskanen, Markus Jäntti, Janne Laine, multimediekonstnären Marita Liulia samt smyckeskonstnären Sari Liimatta.

to-top