Verktyg

Magasinet, Fiskars
8.5.-25.9.2011

Andelslaget i Fiskars ordnar på sommaren en exceptionellt betydelsefull utställning: den första stora utställningen i Finland som presenterar verktyg, deras evolution och egenskaper.

Den nuvarande, av människan formade världen började växa fram då människan lärde sig att använda käppar och stenar som verktyg för att småningom utveckla allt mångsidigare specialredskap av nya material. Vår omgivning är full av olika verktyg som av någon anledning dock bara är medel för att uppnå någonting värdefullare eller betydelsefullare: mat, kläder, åkdon, byggnader, konstföremål etc. Men också redskapen i sig är oftast resultat av lång utveckling och planering där ergonomi- och materialkraven är höga.

Verktyg ska fungera som naturliga förlängningar av armen, och just för att de oftast gör det lägger vi inte märke till dem. I verktygen sammanfattas den modernistiska designens filosofi i ett nötskal: högklassiga material, enkel form och goda funktionella egenskaper, som tillsammans skapar en estetiskt tilltalande produkt.

Utställningen VERKTYG lyfter fram olika sätt att se på verktyg och deras användning, bl.a. genom sammanfattande presentationer av verktygsdesign och material. Utställningen visar föremål som tillverkats på Fiskars och Billnäs bruk, allt från finrockar till större verktyg. Dessutom visas exempel på hur enkla verktyg fortfarande används parallellt med moderna maskiner. Verktyg som används av hantverkarna i Fiskars ställs också ut, liksom även olika mästerprov som gjorts med dem. I utställningen ingår dessutom en del av samlaren Pertti Nurmelas intressanta verktygssamling.

to-top