Gränsytor

Kopparsmedjan, Fiskars
18.5.-14.9.2014

De kreativa kollektiven i Fiskars Bruk, Arabias Konstavdelning och Notsjö glasbruk.

Vad sker och uppstår, när konstnärer, hantverkare och designer som använder olika material och metoder arbetar tillsammans?

I Fiskars Bruk arrangeras sommaren 2014 utställningen Gränsytor, där skapande självständiga enheter möts och resonerar kring gränsytor för hantverk, konst, design och kommers.

to-top