Visio

Kopparsmedjan, Fiskars
5.2.2012-6.1.2013

Utställningen Visio är ett visuellt sammandrag av vad Fiskars bruk har varit, vad människorna, aktiviteterna och omgivningen är idag och vad allt detta kunde vara i framtiden. Helheten är ett collage av bilder, verk och föremål. Utställningen ger impulser till visioner i form av design och arkitektur.

De första utställningarna i Fiskars ordnades för nästan 20 år sedan och idag är Fiskars bruk ett centrum för mer än 120 skapande aktörer från olika skapande områden, som tillsammans bildar Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars. Till utställningen Visio har valts det bästa ur de formgivares produktion som är verksamma i Fiskars. Utställningen är en del av programmet för Helsingfors Designhuvudstadsår 2012.

Historia

Fiskars bruk var ett hemvist för formgivare redan i mitten av 1800-talet, då Edward Hill från England anställdes som direktör för finsmedjan. Han var den första som fick märka produkterna med sitt eget namn bredvid produktnamnet Fiskars. Av Hills produktion presenterar utställningen den bordskniv han designade för det finska kavalleriet år 1847 samt en ljusstake i brons.

Saxen med plastskaft som blivit en symbol för finländsk design finns med på utställningen, eftersom den skapades i Fiskars. Där inleddes också produktionen som sedan ledde företaget ut på den internationella marknaden. Saxen formgavs av Olof Bäckström. Ingenjör Olavi Lindén har blivit känd som formgivare av de följande saxgenerationerna samt en hel rad innovativa trädgårdsredskap.

Framtid

Förutom den historiska bakgrunden och den verksamhet som bedrivs idag, beskriver Visio också den kommande utvecklingen i bruket. Den nyligen godkända detaljplanen för området skapar förutsättningar för tiotals nybyggen i utkanten av brukets historiska centrum. Förutom för bostäder lämpar sig de blivande tomterna dessutom för både verkstäder och studiobyggnader. Framtiden kommer också att föra med sig ett förnyat torg samt en lekpark för barn. Park- och evenemangsområdena, picnicplatserna samt den närliggande naturen erbjuder besökarna många olika slags upplevelser. Brukets odlingsområden är reserverade för ekologisk odling och kan också användas som betesmark för djur.

to-top