WE LOVE WOOD(s)!

Kopparsmedjan, Fiskars
24.5.-20.9.2015

Finländskt trä är ett lokalt och ekologiskt material som ger upphov till betydelsefulla innovationer och exportprodukter. WE LOVE WOOD(s)! söker nya former för träet och lyfter fram vårt högklassiga inhemska hantverk och internationellt uppskattade formgivning. Snickarkunskapen kommer främst från Fiskars och dess grannbyar, formgivarna från Finland, Sverige och Norge. Bruksföremål har tillverkats av bl.a. ask, björk, asp, tall och lapsk kärnfuru.

Utställningen pågår under tiden 24.5 – 20.9.2015 i Kopparsmedjan i Fiskars. De nya produkterna finns till försäljning, fråga efter dem på utställningen eller i Onoma shop. Man kan också följa med WE LOVE WOOD(s)! på www.welovewoods.com och på www.facebook.com/We love woods.

Så här sammanfattar arkitekt Kirsi Gullichsen utställningens tema:
”Trä är ett fängslande naturmaterial som känns bra i handen och dess skönhet är långlivad med ändå ömtålig. Kombinationen av djupgående materialkännedom och intelligent formgivning har gett upphov till nya bruksföremål av hög kvalitet, där vacker vardagsfilosofi förverkligas utan stora åtbörder. Tiden för superkonsumtion är förbi och för oss finländare framstår träet som ett välbekant och aktuellt alternativ”.

I den tvärkonstnärliga utställningen WE LOVE WOOD(s)! kan vi betrakta träets väsen ur många fängslande synvinklar. Där presenteras bland annat konstmålare Jukka Mäkeläs landskapsserie, bildkonstnär Ron Nordströms skogsinspirerade ljudinstallation och träskupturer av skulptören Martti Aiha och hans norska kollega Knut Wold. Längs med Fiskars träslagsstig kan man bekanta sig med den lokala konstnären Piitu Nykopps verk ”Kiitos Metsä!” (Ett tack till skogen!) I Karin Widnäs keramiska grangrenar kan man se barkborrslarvens mystiska, dekorativa stigar och bildkonstnären Howard Smith har skapat personliga små skulpturer av träbitar som han hittat. Ljudkonstnär Olli Kari har med träinstrument skapat ett ljudverk som klingar på trädets egna känsliga ljudvågor.

Under brukets äldsta ek framför Saine Ensemble i juni föreställningen ”Träden växer alltid uppåt?”.

to-top