Glädje

Kopparsmedjan, Fiskars
12.5.-15.9.2013

Arbetsglädje, glädje för ögat, glädjen att göra och ge, Fiskars andelslags tjugonde utställningssommar!

Under sommarsäsongen anordnar Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars årligen två stora utställningar i Fiskars Bruk i Raseborg. Sommaren 2013 kommer den ena utställningen att uppmärksamma andelslagets tjugonde utställningsår med temat glädje. Den andra utställningen går under namnet Gnista och den presenterar nutida konst och formgivning med konstkritiker Otso Kantokorpi som kurator.

GLÄDJE vill förmedla rörelsens kraft, ögats fröjd samt skapandets och givandets glädje. Utställningens mål är att väcka positiva tankar och glädjekänslor. Fiskars andelslags tjugonde utställningssommar presenterar verka av sina medlemmar som tillsammans representerar över tjugo olika yrkesgrupper. Utgående från sitt eget specialkunnande bidrar var och en av dem med sin egen tolkning av temat.

En del av verken är en sprydlande lek med form och färg, i andra syns glädjen som en del av skaparprocessen. För många av dem som arbetar i Fiskars bruk är glädje detsamma som att göra något tillsammans och känslan av samhörighet. Många av verken berättar om glada händelser och minnen.

Över 60 andelslagsmedlemmar och arbetsgrupper eltar i utställningen. Alla medlemmar har en koppling till bruket via sitt arbete eller boende. Den här utställningens tyngdpunkt ligger på att presentera nya och aktuella verk. Vi lever i en tid som på många sätt är utmanande. De som står bakom årets sommarutställning har sett det som ett hedersuppdrag att ge besökarna positiva tankar och upplevelser.

to-top