125% utställning

Fiskars bruk
1.7.-30.9.2018

Temat för 125% – utställningen är konstnärernas förhållande till sin hemort och arbetsplats, Fiskars. De deltagande artisterna har under arbetsprocessen funderat på betydelsen av och platsen i Fiskars bruk, samt sökt betydelsefulla ställen. Till exempel hörnet av ett hus, flodbädden, parkbänken och brunnskyddet är ställen som dyker upp i konstverken.

Utställningen har försökt hitta intressanta och nya mötesplatser för konst och miljö och utställningen strävar efter att skapa en känsla av deltagande för utställningsbesökarna, och visa det verkliga Fiskars Bruk och människorna bakom det bland annat de som står bakom Culture of Eden priset. Idén med utställningen startade med idén om att göra en öppen och deltagande utställning för alla medlemmarna i kooperativet, där de mångsidiga konstnärerna och faciliteterna tas 125 % i beaktande. Medlemmarna av kooperativet har i denna utställning antingen själva eller tillsammans med en arbetsgrupp skapat sina konstverk.

Konstnärer utanför ONOMA har även deltagit i arbetsgrupperna. 125% är även öppen som ett utställningsutrymme – den sprider sig runt bruket, utomhus och inomhus, på land, i havet, i skogen och i luften. Utrymmena är öppna för allmänheten, och / eller syns konstverken i offentliga utrymmen. En del av verken är föreställande konst, och datumen för uppvisningarna meddelas i utställnings officiella program.

to-top