125% näyttely

Fiskarsin ruukki
1.7.-30.9.2018

125%-näyttelyn teemana on taiteilijan suhde asuin- tai työskentelypaikkaansa, Fiskarsiin. Osallistuvat taiteilijat ovat pohtineet teostensa syntyprosessissa teosten merkitystä ja sijaintia ruukissa sekä etsineet itselleen merkityksellisiä paikkoja. Esimerkiksi talon kulma, joen uoma, puiston penkki, kaivon kansi jonne teokset on sijoitettu. 

Näyttely on pyrkinyt löytämään mielenkiintoisia ja uudenlaisia paikkoja taiteen ja ympäristön kohtaamiselle ja haluaa mahdollistaa näyttelykävijöille kokemuksen osallisuudesta, aidosta ruukista sekä ruukin tekevistä ihmisistä mm. Culture of Eden in Finland -palkinnon takana.

Näyttelyn idea lähti ajatuksesta tehdä kaikille osuuskunnan jäsenille avoin ja jäseniä kokoava näyttely, jossa huomioidaan 125%:sti Fiskarsin Ruukin monipuoliset tekijät sekä mahdollisuudet.

Osuuskunnan jäsenet ovat tässä näyttelyssä tehneet teoksensa yksin tai koonneet ympärilleen työryhmän. Työryhmissä on mukana myös ONOMAn ulkopuolisia tekijöitä.

125% on avoin myös näyttelytilana – se levittäytyy ympäri ruukkia, ulko- ja sisätiloihin, maalle, merelle, metsään ja ilmaan. Sijoituspaikat ovat yleisölle avoimia tiloja, ja/tai teoksen näkyvät julkiseen tilaan. Osa teoksista on esittävää taidetta ja teosten esitysajankohdat ilmoitetaan näyttelyn virallisissa tiedotuskanavissa.

to-top