Formens rörelse – serietillverkning

Kopparsmedjan, Fiskars
10.5.-27.9.2009

I utställningen ligger tyngdpunkten på till serietillverkning anpassbara såväl nya som redan klassiska föremål och produkter. Det inbegriper också hantverksprodukter som är avsedda för serieframställning i begränsad skala.

Utställningen Formens rörelse belyser också den utveckling som ägt rum inom form, ornamentik och material i ett längre tidsperspektiv som exempelvis greppvänliga dricksglas i Saara Hopeas, Tapio Wirkkalas, Jorma Vennolas och Aleksi Peräläs versioner, utvecklingslinjen i Kari Virtanens stolserie KV eller rändernas roll i Vuokko Nurmesniemis textilmönster. Drygt 80 formgivare, inredningsarkitekter och formgivningsföretag deltar i utställningen.

För att åskådliggöra begreppet serieproduktion har arbetsgruppen valt ut föremål och produkter som kan ingå i temainstallationer utgående från konceptet hundra mobiltelefoner, hundra espressokoppar, hundra skedar av porslin, hundra ringar et cetera.

to-top