Trä verk!

Kopparsmedjan, Fiskars
9.5.-26.9.2010

I 2010 års sommarutställning TRÄ VERK! bygger andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars vidare på sin tradition av materialbaserade utställningar genom att lyfta fram ett enda material, träet och skogen, i all sin mångfald. Temat för denna träutställning börjar i skogen och slutar i verk och förnödenheter som utvunnits ur den. Andelslaget har arrangerat högklassiga och omfattande utställningar i Fiskars bruk sedan 1994.

I centrum för TRÄ VERK! står träet som levande organism och som material: människans förhållande till trädet som växt och produkt, trädets betydelse mentalt och ekologiskt. Vilken typ av immateriella produkter utvinner man ur skogen? Vilken succéprodukt kan tillverkas av träd eller skog utan att man fäller träd? Vilka intellektuella resurser krävs för att förstå träet? Hur inverkar klimatförändringen på vårt förhållande till trä? Det finns också andra frågor som dyker upp!

Under utställningens gång överskrider skogstillväxten i Finland för första gången i historien gränsen på 100 miljoner km² per år. Hur stor del av denna tillväxt använder vi och till vilket ändamål? Hur mycket lämnar vi kvar för naturens egna behov? Det sker betydande förändringar i direktiven för skogsvård och i dagsläget finns det andra samhälleliga krafter, vid sidan av industrin, som konkurrerar om att utnyttja skogen. Det kan hända att man hittar nytt ”mentalt byggnadsvirke” vilket man är i särskilt behov av för tillfället.

Utställningen TRÄ VERK! strävar efter att hitta nya svar på frågan om träets betydelse och materialanvändning under teman 1) trä och ekologi, 2) traditioner och ny yrkesfärdighet samt 3) skogen som källa till inspiration.

Till utställningen bjuds ett fyrtiotal arkitekter, formgivare, hantverkare och konstnärer, som via sina personliga synvinklar kan verka som katalysatorer för ett nytt tänkande inom trävaran. Högskolornas trästudior gör sina egna förslag till utställningen. Skogs- och träbranschens företag och organisationer kopplas till utställningens teman. Naturligtvis deltar Fiskars egna hantverkare, formgivare och konstnärer i utställningen, utvalda av en egen jury. Medlemmar i arbetsgruppen har även möjlighet att komplettera utställningen.

Under utställningens gång arrangeras olika sidoevenemang i Fiskars: Trämarknadsdagarna den 19.6 och ett seminarium i september 2010.

to-top