ÄNGEN

Kopparsmedjan, Fiskars
18.6.-30.8.2020
Öppen varje dag 11-18

Sommarutställning ÄNGEN väcker en medvetenhet om det hållbara i vardagens vanor och värderingar, samt tankar om alternativa framtida möjligheter.

På ängen möter det genom tiderna uppkomna ekosystemet kommande oförutsedda, globala miljöförändringar. På ängen kan man även se de olika arternas sammanflätade livsskeden och hur människan genom sin livsföring och teknologi bidragit till deras utveckling. Ängens tid är inte enbart det förflutna, eller ett konstlat upprätthållande därav, utan där möts förändringens många rytmer: jordmånens geologiska tid, det akuta utarmandet av naturens mångfald, kulturens olika kretslopp i symbios med allt levande och livlösa.

Ängen är också fröet till sommarutställningen. Publiken i Fiskars inbjuds att öppna sina sinnen för klimatkrisens överhängande utmaningar. Samtidigt väcker utställningen en medvetenhet om det hållbara i vardagens vanor och värderingar, samt tankar om alternativa framtida möjligheter.

Människans insats har varit betydande för utformandet av ekosystemet i Fiskars. Detta gäller såväl jordbruket som den industri som bygger på lokala tillgångar. Skogarna, malmtillgångarna och vattendragen har möjliggjort utvecklandet av en viss sorts verksamhet. Ekosystemet och den lokala kulturen har vuxit fram i samverkan med internationell handel och inflyttning under århundraden.

Utgående från allt detta granskar utställningen ÄNGEN vår tids ekologiska kriser med nutidskonstens, formgivningens och konsthantverkets medel, i dialog med miljöforskningen. Utställningen kan ses i Kopparsmedjan och runt omkring i bruksområdet och samtidigt pågår flera program om olika projekt. En målsättning är att utställningen skall bidra till ekologiskt och socialt hållbara rutiner.

Sommarutställningen ÄNGEN produceras av Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars, ONOMA. Kurator är Taru Elfving.

Konstnärer:
Eeva-Kaisa Ailus, Päivi Alajuntti, Upi Anttila, Luis Berríos-Negrón, Kirsti Doukas & Kristian Saarikorpi, Saara Ekström, FRAUD, Sergiu Matis & Antye Greie-Ripatti, Liinu Grönlund & Okku Nuutilainen, Antrei Hartikainen, Maarit Hirvonen, Tiina Karimaa, Erika Kelter & Kochun Hu, Ivan Kulvik, Matterlurgy, Laura Mattila & Mikko Merz, Jaakko Pakkala, Tuulia Penttilä, Milvi Pesari, Arja Renell, Kati Roover, Taru Samola, Vidha Saumya & Ali Akbar Mehta, Mirko Nikolic, Jonne Sippola, Åsa Sonjasdotter, Anna Ulff, Antti Yli-Tepsa, Katja Öhrnberg

Arbetsgrupper:
Anna-Mari Karjalainen, Lulu Halme & Teatterivalimo
Maija Mustonen, Inka Yli-Tepsa, Annika Lintervo, Taru Samola

ÄNGEN
18.6.-30.8.2020
Öppen varje dag 11-18
Kopparsmedjan
Kopparhammarvägen 5, 10470 Fiskars

Biljetter 9/6€
Reducerat inträde för studerande, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare.
Under 18 år gratis.

Arbetsgruppen:
Kurator: Taru Elfving
Utställningens arkitektur: Antti Yli-Tepsa
Grafisk design: Lulu Halme
Koordinering: Emilia Hänninen

Kontakt:
Kundservice:

Emilia Hänninen, utställningschef

tel. +358 (0)44 758 8203

Guidningar:
På de guidade rundvandringarna får du nya perspektiv på utställningen. Rundvandringen tar ca 45 minuter och pris är 60€.  Bokningar tas emot senast 7 dagar i förväg: 

 

Utställningen har understötts av
Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Nordisk Kulturfond, Niilo Helanderin Säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Askon Säätiö

Huvudsamarbetspartner
Fiskars Abp

Samarbetspartner
Kunstventures Oy

 

to-top