Oas och flytande trädgårdar

Kopparsmedjan, Fiskars
13.5.-30.9.2012

Utställningen Oas och flytande trädgårdar lyfter fram teman som ger begreppet formgivning en vidare betydelse och som förstärker den fysiska miljöns betydelse för det sociala välbefinnandet i Fiskars bruk. Utställningens namn är en metafor för den trygghet, som via hållbar utveckling och ett etiskt förhållande till naturen kan uppstå på en plats, vars rötter ligger långt tillbaka i historien.

Fiskars bruk ligger i en ådal med branta sluttningar och omgivs av skyddade åkerlandskap, lundar, ängar och våtmarker. Industribyggnader och bosättning är koncentrerade runt Fiskars å. Det är ingen självklarhet att ett gammalt kulturlandskap bevaras, det behöver vårdas och utvecklas med varsam hand.

På grund av klimatförändringen präglas dagens oaser av olika naturfenomen, likaså av människans förändrade tidsanvändning och av den ekonomiska osäkerheten. Det är typiskt för vår tid att intresset för trädgårdsskötsel och småskalig odling har ökat, likaså för inredning. I heminredningen ser man nya tolkningar och modifieringar av gamla stilarter, och man satsar på möblernas användbarhet både utom- och inomhus. Av gårdarna försöker man göra rumsliknande utrymmen med hjälp av textiler, konst och lampor. Å ena sidan poängterar man ekologiska värden, å andra sidan drar man nytta av de nya material och energikällor som teknologin för med sig.

Utställningen Oas och flytande trädgårdar bidrar till att en gammal kulturmiljö får bestående förändringar med hjälp av nya visuella och funktionella element. Till dessa hör grundförbättringen av Verkstadsgården och återuppbyggandet av de gamla bryggorna vid ån. Bryggorna och de utemöblemang som beställts till utställningen kan användas för picknik under hela sommaren.

Miljökonstverken och evenemangen vid åstranden samt kombinationen av konst och formgivning i Kopparsmedjans Svarta sal, beskriver på många olika sätt den känsla som hör ihop med en trygg omgivning. Trädgården förknippas med både ekologiska och andliga värden, likaså konsten. Utställningens sten- och mossträdgårdar, möbler, miniatyrer och konst bildar tillsammans en rumslig upplevelse som sprider glädje och inspirerar till att bevara den egna miljön.

Utställningssviten hör till den evenemangsserie som Fiskars andelslag producerat för Fiskars Design Village, och som är en del av programmet för Helsingfors Designhuvudstadsår 2012.

to-top