Anna Ulff

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Kanon för ett minne
Kaanon muistolle
Canon for a memory

2022

Materiaali I Material I Material
Ääniteos I ljudverk I sound
14:04 min
Hinta I Pris I Price
Hinta pyydettäessä I Prisinformation på begäran I Price on inquiry

SUOMI

Muistot eivät koostu sarjasta luotettavia tapahtumia – kuten ei historiakaan – vaan kerroksittain olevasta kaaoksesta, josta yritämme saada tietoa. Kalastamme, tunnustelemme ja usein saamme saaliiksi enemmän kuin olemme toivoneet. Moniäänisiä ja vaikeasti tulkittavia asioita. Käsittämättömiä ja absurdeja asioita. Yllättäviä ja parantavia asioita.

SVENSKA

Minnet – likt historien – är inte en pålitlig räcka av händelser, utan ett överlappande kaos ur vilket vi söker förståelse. Vi fiskar, famlar och får ofta upp mer än vi önskade från början. Det mångstämmiga och svårtolkade. Det obegripliga och absurda. Det överraskande och helande.

ENGLISH

Memory – just like history – is not a series of trustworthy events, but a simultaneous chaos, out of which we try to make sense. We fish, fumble and often get more than we asked for. The polyphonic and difficult. The inexplicable and absurd. The surprising and healing.

Kiitos I Tack I thank you Svenska Kulturfonden!

annaulff.com

to-top