Anu Mykrä

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Väki

Skogsväsen
Forest spirits

2022

Materiaali I Material I Material
keramiikka, sekatekniikka, ääniteos I keramik, blandteknik, ljudverk I
g
lazed ceramics, mixed techniques, sound work
Koko I Storlek I Size
useita kokoja I olika storlekar I various sizes
Hinta I Pris I Price
Pienet luonnonhenget I Små naturväsen I Small nature spirits 280 – 450€
Suuri veistos I  Stor skulptur  I Large sculpture 2500€ 

Äänitekniikka  | Ljudteknik | Sound Engineering Tomi Palander
Äänet ja laulu | Ljud och sång | Sounds and Song Anu Mykrä

SUOMI

Teoksen nimi Väki viittaa suomalaisessa mytologiassa ja kansanuskossa esiintyviin, paikkaan liittyviin haltiaolentoihin. Teoksen teemana on ihmisen kuudes aisti: kykymme vastaanottaa intuitiivista tietoa sekä nähdä todellisuutemme tuonpuoleisille tasoille.

Luonto on elävä, myös monin sellaisin tavoin, jota emme näe. Metsänpeitosta on ilmestynyt ryhmä luonnonhenkiä muistuttamaan meitä olemassaolostaan. He kutsuvat meitä takaisin metsään, alkukotiimme – hiljentymään niin luonnon kuin omankin henkisen olemuspuolemme äärelle.

Katsohan tarkasti. Kuinka monta luonnonhenkeä löydät?

SVENSKA

Verkets titel Skogsväsen hänvisar till feer som förekommer i finländsk mytologi och folktro och som är kopplade till ett visst ställe. Verkets tema är människans sjätte sinne: vår förmåga att ta emot intuitiv kunskap och se nivåer bortom vår verklighet. 

Naturen lever också på många sätt som vi inte ser. Ur skogstagning har en grupp naturandar uppenbarat sig för att påminna oss om deras existens. De kallar oss tillbaka till skogen, vårt urhem, för att stanna upp vid naturen och vår egen spirituella varelse.

Titta noggrant. Hur många naturväsen hittar du?

ENGLISH

The title of the work, Forest Spirits, refers to elf-like creatures in Finnish mythology and folklore, which are related to specific places. The theme of the work is the human sixth sense: our ability to receive intuitive information and to perceive levels beyond our immediate reality.

Nature is alive, including in many ways we cannot see. A group of natural spirits have emerged from the forest cover to remind us of their existence. They invite us back into the forest, to our native home – to stop and silently connect with nature and our spiritual side.

Take a good look. How many natural spirits can you find?

to-top