Camilla Moberg

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

KLUK
2022

Materiaali I Material I Material
Vapaasti puhallettu lasi / friblåst glas / free blown glass
Koko I Storlek I Size
Korkeus / höjd / height: 41- 50 cm
Hinta / Pris / Price
1000-1500 € /kpl I st I piece
Tarkat hintatiedot PDF-tiedostossa alla I Detaljerade prisinformation på PDF nedan I
Detailed price information on a PDF below

Pulputuspullo / kluckflaska / gluck bottle

Työryhmä / arbetsgrupp/ team

Puhaltanut / blåst av / blown by

Kari Alakoski & Marja Hepo-aho, Riihimäki
Janne Rahunen & Otto Koivuranta, Nuutajärvi

Äänimaisema / ljud / sounds Arttur Hautaviita

SUOMI

Ajatus on kokeilun kautta kehittää pullo-/kaadinkokoelma, joka pulputtaa ja yllättää-eli moderni pulputuspullo. Se, että käyttöesineellä on yllättävä ääni, on sympaattista ja herkistää keskusteluun.

Taustalla on lasikuplista koostuva Bubblo-sarjani, johon tuli ääniefekti ”vahingossa”.
Kun pullosta kaadetaan, kuuluu vaimea pulputusääni. Huomasin, että tämä ääni herätti aina hilpeyttä seurueessa. Huomasin myös, että kun kuplien välinen reikä on pienempi, niin pulputusääni vahvistuu. Tältä pohjalta lähdin tietoisestii kehittämään äänekkäämpiä pulputuspulloja. Tarkoitus on kokeilun kautta tutkia, miten erilaiset muodot ja rakenteet vaikuttavat ääneen.

Lähtökohtana suunnittelussa on ollut ääni ja se, miltä kaadin kuulostaa käytössä. Visuaalinen ilme on tärkeä, mutta näille alisteinen.

KLUK-pullo valmistetaan käsityönä Suomen taitavimpien puhaltajien toimesta. Tekniikka on vaativa ja kyseessä on lasinpuhaltajan todellinen taidonnäyte.

PULPUTUSPULLO

Pulputuspullot olivat suosittuja lasinpuhaltajien taidonnäytteitä jo 1700-luvulla. Niitä valmistettiin etenkin Saksassa ja Pohjoismaissa. Vain harvoin ne päätyivät sarjatuotantoon. Pulputuspulloja tuotetaan kuriositeettina edelleenkin mm. Norjassa.

Pullo on sekä ylä- että alaosastaan pullea ja keskeltä kapea. Perinteisen pulputuspullon sivuissa kulkee kolme tai neljä poimutettua lasiharjannetta. Pullot olivat ja ovat osin edelleenkin erikoisuus tarjoilupullojen joukossa. Niiden viehätys perustuu pullosta juomaa kaadettaessa kuuluvaan pulputtavaan ääneen.

Pulputuspulloja kutsuttiin myös klukpulloiksi, ruotsiksi kluckflaska ja stolpflaska.

Lähteet:

Markku Annila, Vanhat lasini, 2005. s. 302-303
Suomen antiikkiesineet – Kustavilaisuudesta empireen. Weilin & Göös, 2005, s. 128
Finna.fi 

Toim. Marja-Leena Salo

SVENSKA

Tanken är att genom experiment utveckla en kollektion av flaskor eller kannor som kluckar och överraskar, en modern kluckflaska. Att ett bruksföremål har ett överraskande ljud är sympatiskt och väcker diskussion. 

I bakgrunden finns min tidigare serie Bubblo som består av glasbubblor, som fick en ljudeffekt “av misstag”. 

När man häller från flaskan hörs ett dämpat kluckande läte. Jag märkte att ljudet varje gång väckte glättighet i sällskapet. Jag märkte också att när hålet mellan bubblorna är mindre blir klucket starkare. Utgående från dessa fynd började jag medvetet utveckla ljudligare kluckflaskor. Målet är att genom experiment undersöka hur olika former och strukturer påverkar ljudet.

Utgångspunkten i formgivningen har varit ljudet och hur kannan låter när den används. Det visuella uttrycket är viktigt men sekundärt i förhållande till ljudet. KLUK-flaskan tillverkas för hand av Finlands skickligaste blåsare. Tekniken är krävande och det rör sig om en verklig glasblåsarens bravur. 

KLUCKFLASKA

Kluckflaskor var populära bevis på briljans bland glasblåsare redan på 1700-talet. De tillverkades särskilt i Tyskland och Norden. De tillverkades sällan i serier. Kluckflaskor produceras fortfarande som kuriositet bl.a. i Norge. Flaskan är rund både upptill och nertill och smal i mitten. I sidan av en traditionell kluckflaska löper tre eller fyra veckade ryggar av glas. Flaskorna var och är delvis fortfarande en specialitet bland serveringsflaskor. Deras charm baserar sig på det kluckande ljudet som skapas när man häller drycker ur flaskan. Kluckflaskor kallades på svenska också för stolpflaska. Red. Marja-Leena Salo

Källor:
Markku Annila: Vanhat lasini. 2005. s. 302-303

Suomen antiikkiesineet – Kustavilaisuudesta empireen. Weilin & Göös. 2005. s. 128
Finna.fi

ENGLISH

The idea is, through experimentation, to design a collection of modern bottles and jugs that include a surprising “glug” feature. The fact that an everyday item makes a surprising sound is charming and makes for a nice conversation topic.

In the background, you can see pieces from my Bubblo “glass bubble” series, which ended up featuring a sound effect by accident.

When you pour from a bottle, it makes a faint glugging sound. I noticed that, when in company, people always find this sound funny. I also noticed that when the gap between the bubbles is smaller, the glugging sound becomes louder. On the basis of this information, I deliberately started to design louder glug bottles. The purpose, through experimentation, is to study how different forms and structures affect the sound. The design has an auditory starting point, with a specific focus on what the bottle sounds like when used. The visual aspects are important, too, but subordinate to the auditory. The KLUK bottle is manufactured by the most skilled glass blowers in Finland. It is a demanding technique, and the bottle is a true glass-blowing masterpiece. 

GLUG BOTTLE

Glug bottles were popular glass-blowing masterpieces as early as the 18th century. They were manufactured especially in Germany and the Nordic countries. They were rarely mass-produced. Glug bottles are still manufactured as curiosity items, for example, in Norway. The bottle is wide at the top and at the bottom, and narrow in the middle. There are three or four folded glass ridges on the sides of a traditional glug bottle. The bottles were and are partially still a specialty among serving bottles. Their charm is based on the gurgling sound they make when pouring liquid from the bottle. Glug bottles are called pulputuspullo or klukpullo in Finnish, and kluckflaska or stolpflaska in Swedish.

Edited by Marja-Leena Salo

Sources:
Markku Annila: Vanhat lasini (My old glassware). 2005. p. 302–303

Suomen antiikkiesineet – Kustavilaisuudesta empireen (Antiquities of Finland – from the Gustavian to the Empire period). Weilin & Göös. 2005. p. 128
Finna.fi 

Kiitos / Tack / Thank you Svenska kulturfonden (Swedish Cultural Foundation in Finland)

. . .

www.camillamoberg.fi

instagram @camilla.moberg

Hinnasto I Prislista I Prices

 

to-top