Jenni Ahtiainen

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

DEAFMETAL®
kuulolaitekorut I hörapparatsmycken I Hearing Device Jewellery
2022

Materiaali I Material I Material
Hopea, jalokivet ja silikoni I  Silver, ädelsten och silikon I Silver, gem stones and silicone
Koko I Storlek I Size
useita kokoja I olika storlekar I various sizes
Hinta I Pris I Price
Kuulolaitekorut verkosta I Hörapparatsmycken på nätet I Hearing Device Jewellery online

SUOMI

Yli 1,5 miljardia ihmistä maailmassa kärsii kuulon heikkenemisestä. Huonokuuloisuus tai kuurous on laaja kirjo, ja kuulovamma voi vaihdella lievästä vaikeaan. Kuulolaitteet auttavat ihmisiä ymmärtämään puhetta ja olemaan osa yhteiskuntaa.

Kuulon heikkeneminen voi vaikuttaa keneen tahansa, ja silti kuulolaitteita käyttävät ihmiset tuntevat usein tulevansa leimatuiksi. Siinä missä silmälaseja pidetään viehättävinä muotiasusteina, kuulolaitteiden ja sisäkorvaistutteiden kaltaiset laitteet näyttävät edelleen lääkinnällisiltä laitteilta.

DEAFMETAL® on kuulolaiteystävällinen korukokoelma. Se siirtää huomion lääkinnällisestä laitteesta takaisin ihmiseen. Deafmetal-koruilla eli Deafmetalleilla, on myös funktio: ne suojaavat kuulolaitteita putoamiselta ja katoamiselta korumaisten turvaketjujen avulla!

Deafmetal-tuotemerkin perustaja ja kuulolaitekorujen suunnittelija on huonokuuloinen muotisuunnittelija Jenni Ahtiainen, joka menetti kuulonsa vuonna 2018. Hän suunnitteli aikaisemmin asusteita ja koruja Marilyn Mansonin ja Snoop Doggin kaltaisille julkkiksille, mutta nyt hän keskittyy suunnittelemaan kuulolaitekoruja kuurojen yhteisölle.

DEAFMETAL® on maailman mittakaavassa uusi innovaatio. Se on voittanut lukuisia innovaatiopalkintoja ja yrityskilpailuja niin Suomessa kuin maailmalla. DEAFMETAL® muuttaa kuulolaitteen käyttäjien asennetta ja elämäntyyliä.

Lue lisää: www.deafmetal.store

SVENSKA

Över 1,5 miljarder människor runt om i världen lever med en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel eller dövhet är ett brett spektrum och hörselskadan kan variera från lindrig till fullständig förlust av hörseln. Hörapparater bidrar till att hjälpa personen med nedsatt hörsel att förstå samtal och vara en del av samhället. 

En hörselskada kan drabba vem som helst. Ofta känner sig människor som använder hörapparat ändå stigmatiserade. Medan glasögon kan uppfattas som en attraktiv modeaccessoar, liknar hörapparater och cochlea implantat fortfarande medicinska anläggningar.

DEAFMETAL® är en smyckeserie som förhåller sig vänskapligt till hörapparater. Serien flyttar fokus från anläggningen tillbaka till personen. Deafmetal-smyckena, eller Deafmetals, är också funktionella: de håller hörapparaten på plats och hindrar den, med hjälp av en kedja, från att tappas bort!

Deafmetal-serien med hörapparatsmycken är skapad och formgiven av modedesignern Jenni Ahtiainen som förlorade hörseln 2018. Ahtiainen brukade formge accessoarer och smycken för kändisar som Marilyn Manson och Snoop Dogg, men fokuserar nu på hörapparatsmycken för döva.

DEAFMETAL® är en ny global innovation som har vunnit åtskilliga nationella och globala innovationspriser och företagstävlingar. DEAFMETAL® förändrar attityder och livsstilen bland personer som använder hörapparat. 

Läs mera: www.deafmetal.store

ENGLISH

Over 1,5 billion people worldwide live with hearing loss. Being hard of hearing or deaf is a wide spectrum and can vary from mild right through to profound. Hearing devices contribute towards helping the person to understand conversation and be a part of society.

Hearing loss can impact anyone, yet people often feel stigmatized wearing hearing devices. While eyeglasses can be viewed as an attractive fashion accessory to devices like hearing aids and cochlear implants still look like a medical device.

DEAFMETAL® is a hearing aid friendly jewelry collection. It shifts the focus away from the medical device back to the person. Deafmetal jewellery aka Deafmetals also have a functionality: they keep the hearing aids safe from falling and getting lost with jewelry looking safety chains!

Deafmetal hearing device jewelry is founded and designed by a hard of hearing fashion designer Jenni Ahtiainen who lost her hearing in 2018. She used to design accessories and jewellery for celebs like Marilyn Manson and Snoop Dogg but now focuses on designing hearing device jewelry for the deaf community.

DEAFMETAL® is a new innovation in the world. It has won numerous national and global innovation awards and business competitions. DEAFMETAL® is changing the attitude and lifestyle of hearing device users.

Read more: www.deafmetal.store

to-top