Jenni Mikkonen

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

It’s all about color
2021-2022

Materiaali I Material I Material
sisal, villa, puuvilla, pellava, alpakka, viskoosi I
sisal, ull, bomull, lin, alpacka, viskos I
sisal, wool, cotton, linen, alpaca, viscose
Koko I Storlek I Size Ø 26cm
Hinta I Pris I Price 465€ / kpl I styck I piece

SUOMI

It’s all about color -teos koostuu sarjasta virkattuja vaaseja. Niinkuin käsillä työskentely useimmiten, myös virkkaaminen vaatii prosessina eri aistien yhdistelemistä. Silmät valitsevat eri värisiä ja eri paksuisia lankoja yhteen kombinaatioksi, joka lipuu sormien läpi tuntien eri materiaalit sekä niiden vahvuudet yhdistelmäksi joka punoutuu silmukka silmukalta isommaksi kokonaisuudeksi ja väripinnaksi.

Vaaseja virkatessani tunnen oikean materiaalivahvuuden käsissäni, myös vaasin muoto synty tuntemalla. En yleensä laske silmukoiden määriä tai pyri juuri tiettyyn muotoon. Kädet ja tunto sekä

näköaisti yhdessä ja niiden yhteys johdattavat tiettyyn lopputulokseen. Kun kädet tekevät työtä, välillä tuntuu kuin ne toimisivat aivan itsestään, jopa meditatiivisen tilan vallitessa aivot antaa käskyn käsille toimia. Vaaseja tehdessäni tärkeää on myös värien sommittelu kymmenistä eri värisistä langoista tietynlaisiksi värikombinaatioiksi sekä sävyjen liu uttaminen toisesta harmoniasta toiseen.

SVENSKA

Verket It’s all about color består av en serie virkade vaser. Liksom hantverk oftast, kräver också virkandet som process en kombination av olika sinnen. Ögonen väljer trådar i olika färg och tjocklek till en kombination som sedan slinker mellan fingrarna som i sin tur känner materialet och dess styrkor och flätar dessa, ögla för ögla, till en större helhet och färgyta. 

Då jag virkar vaser känner jag den rätta materialstyrkan i mina händer. Också vasens form föds genom känsla. Jag brukar inte räkna öglorna och strävar inte heller efter en viss form. Händerna, känslan och synen, och kopplingen mellan dessa, leder till ett visst resultat. Då händerna arbetar känns det ibland som om de fungerar automatiskt. Till och med i ett meditativt tillstånd ger hjärnan befallningar till händerna att agera. Viktigt med vaserna är också färgkompositionen. Jag skapar specifika färgkombinationer av trådar i ett tiotal olika färger och låter nyanserna övergå från en harmoni till en annan.

ENGLISH

It’s all about color includes a series of crochet vases. As with most handicrafts, crocheting as a process also requires combining different senses. Your eyes choose yarns of different colours and thicknesses, which slip through your fingers, which feel the different materials and their thicknesses, producing a combination that is woven loop by loop into a larger whole and colour surface.

When crocheting vases, I feel the right thickness of material in my hands, and also the shape of the vase is created by feel. I do not usually count the number of loops or aim for a particular shape. Hands, feel and sight together, and their interconnections, lead to a specific end result. When the hands are working, it sometimes feels as if they work quite automatically; even in a meditative state, the brain gives the hands the order to act. When making vases, it is also important to create colour compositions of specific combinations, from dozens of yarns of different colours, and to slide colours from one harmony to another.

to-top