Lulu Halme

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Vihreä?
Grön?
Green?
2022

Materiaali I Material I Material
villalankakirjonta I ullgarnsbroderi I wool embroidery
Koko I Storlek I Size 1700 x 1800
Hinta I Pris I Price 2 700€

SUOMI

Ajatus värien sopimuksellisuudesta on kiinnostava. Miten on päädytty määrittelemään tietty sävy esim. vihreäksi? Miten sen olemus muuttuu jos sitä kutsuukin punaiseksi? Tuntuvatko eri värit erilaisilta? Värimäärittelyt ovat ihmisen luomia, sopimukseen perustuvia järjestelmiä. Eri värit näyttäytyvät näkevillekin eri sävyisinä ja kiistoja voi syntyä värien ”oikeista” määritelmistä. Tässä teoksessa sisältö ja ilmiasu eivät vastaa toisiaan. Näkeville näyttäytyy eri todellisuus kuin näkörajoitteisille.

SVENSKA

Tanken om hur färger baserar sig på överenskommelser är intressant. Hur har man beslutat att definiera att en viss nyans är grön? Hur förändras den om man istället kallar den röd? Känns olika färger olika? Definitionerna av färger är system som skapats av människan och som baserar sig på avtal. Olika färger ser olika ut också för personer med normal synförmåga och gräl kan uppstå om färgers “rätta” definitioner. I detta verk motsvarar inte innehållet och fenotypen varandra. För de som ser syns en annan verklighet än för de med synnedsättning.

ENGLISH

The idea of colours being conventionally agreed upon is an interesting one. How did we come to define a particular hue, for example, as green? How does its essence change if we call it red? Do different colours feel different? Colour definitions are human-made systems based on agreement. Even the sighted see different colours differently, and disputes can arise about the “correct” definitions of colours. In this work, the content and appearance do not match. The sighted see a different reality compared to the visually impaired.

to-top