Puun syy!

Kuparipaja, Fiskars
9.5.-26.9.2010

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan kesän 2010 näyttely PUUN SYY! jatkaa osuuskunnan materiaalipohjaisten näyttelyiden perinnettä nostamalla esiin yhden materiaalin, puun ja metsän kaikessa moninaisuudessaan. Tämänkertaisen puunäyttelyn teema alkaa metsästä ja päätyy sieltä johdettuihin teoksiin ja hyödykkeisiin. Korkeatasoisia ja laajoja näyttelyitä osuuskunta on järjestänyt Fiskarsin ruukissa vuodesta 1994.

PUUN SYY! -näyttelyn keskiössä on puu elävänä organismina ja materiaalina: ihmisen suhde puuhun kasvina ja tuotteena, puun merkitys mentaalisesti ja ekologisesti. Mitkä ovat ne immateriaaliset tuotteet, joita metsästä saadaan? Mikä menestystuote voidaan tehdä puusta tai metsästä kaatamatta puuta? Mitkä ovat puun ymmärtämiseen tarvittavat henkiset voimavarat? Miten ilmastonmuutos sävyttää puusuhdettamme? Muitakin kysymyksiä nousee esille!

Näyttelyn aikana ensimmäisen kerran Suomen historiassa metsän kasvu ylittää 100 milj. m³ rajan/ vuosi. Kuinka suuren osan tästä kasvusta otamme käyttöömme ja mihin tarkoitukseen? Kuinka paljon jätämme sitä luonnon omiin tarkoituksiin? Metsänhoito-ohjeissa tapahtuu huomattavia muutoksia ja metsän käytöstä kilpailevat jo muutkin yhteiskunnalliset tahot kuin vain teollisuus. Metsistä voi löytyä uusia ”henkisiä rakennuspuita” joita nyt erityisesti tarvitaan.

PUUN SYY! -näyttely pyrkii löytämään uusia vastauksia puun merkitykseen ja materiaaliin teemoilla 1) puu ja ekologia, 2) perinteet ja uusi ammattitaito sekä 3) metsä inspiraation lähteenä. Näyttelyyn osallistuu kutsuttuina kolmisenkymmentä arkkitehtia, muotoilijaa, käsityöläistä ja kuvataiteilijaa, jotka omalla näkökulmallaan voivat toimia katalysaattoreina uuteen puuajatteluun. Korkeakoulujen puustudiot tekevät näyttelyyn omat teoksensa. Metsä- ja puualan yritykset ja järjestöt kytketään näyttelyn teemoihin. Luonnollisesti Fiskarsin omat käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat osallistuvat näyttelyyn oman jurytyksen kautta.

to-top