Saarits&Sippola

22.5.2022

Exhibition logo, text Hidden

Rakensin itseeni suojan
Jag byggde ett skydd i mig
I B
uilt a Shelter Within
2022

Materiaali I Material I Material
Installaatio sekatekniikalla: pystypiano, kirjonta, valokuvavedos pellavakankaalle, peili, kuivattu hortensia I Installation med mixed media: piano, broderi, fototryck på linneduk, spegel, torkad hortensia I Installation in mixed media: upright piano, embroidery, photo print on linen, mirror, dried hydrangea
Koko I Storlek I Size 120 x 145 x 61 cm
Hinta I Pris I Price 7370€

SUOMI

Jonne Sippolan ja Linnea Saaritsin toisen yhteisteoksen keskeinen teema on mielen luoma turvapaikka, joka on samaan aikaan suojaava sekä uhkaava. Teos kertoo siitä, kuinka aistiminen vääristyy ja turtuu erilaisin tavoin psyyken suojatessa itseään. Teoksessa on käsitelty ahdistavia ja pelottavia tilanteita, pitkäkestoista stressiä ja masennusta. Installaatiossa ei unohdeta toivoa paremmasta.

Sippola&Saaritsin teoksen runkona toimii vanha pystypiano, jossa yhdistyy valokuva-, käsityö-, ja installaatiotaide sekä musiikki.

Pellavalle vedostetussa valokuvassa Jonne Sippola on kuvannut itsensä ja Linnea Saaritsin muotokuvat taiteilijoiden lapsuudenmaisemissa, Nummelan Hiidenrannassa ja Oriveden Nihualla.

“Rakensin itseeni suojan” on näyttelykävijöiden soitettavissa, mutta vain koskettimiin saa koskea.

Taiteen Edistämiskeskus on tukenut Sippola&Saaritsin työskentelyä.

SVENSKA

Temat för Jonne Sippolas och Linnea Saarits andra gemensamma verk är ett mentalt skyddsrum, samtidigt skyddande och hotfullt. Verket berättar om hur förnimmelser förvrängs och trubbas av på olika sätt då psyket skyddar sig självt. I verket har man behandlat ångestfyllda och skrämmande händelser, långvarig stress och depression. I installationen glömmer man inte hoppet om något bättre. 

Som stomme i Sippola&Saarits verk fungerar ett gammalt piano som förenar hantverk, foto- och installationskonst samt musik. 

I fotografiet som tryckts på linne har Jonne Sippola porträtterat sig och Linnea Saarits i konstnärernas respektive barndomslandskap, i Hiidenranta i Nummela och Nihua i Orivesi. 

Centret för konstfrämjande har understött Sippola&Saarits arbete.

Man får spela på verket, men inte annars röra det!

ENGLISH

The central theme of Jonne Sippola and Linnea Saarits’ second joint work is a sanctuary of the mind, which is simultaneously both protective and threatening. The work is about how the senses become distorted and numbed in different ways, as the psyche protects itself. The work deals with distressing and frightening situations, long-term stress, and depression. Still, the installation offers hope for the better.

The basis of Sippola and Saarits’ work is an old upright piano, and it brings together photography, craft, installation art, and music.

In a photograph printed on linen, Jonne Sippola has captured portraits of himself and Linnea Saarits in their respective childhood landscapes, Hiidenranta in Nummela and Nihua in Orivesi.

Exhibition visitors can play I Built a Shelter Within Me on the piano, but they may not otherwise touch the work.

The Arts Promotion Centre Finland has supported the work of Sippola and Saarits.

 

to-top