Atte Pylvänäinen | Into the Wood

Onoma Galleria
5.7.-28.7.2024
Mån-sön 11-18, gratis inträde

Formgivaren, snickaren Atte Pylvänäinens första solo utställning utforskar kreativitet som inte ens i kreativt arbete alltid har plats för. Medan man i en möbeldesigners arbete måste vara noggrann och rita sina idéer med teknisk precision, kan man i konstsammanhang mäta stolen i luften utan ritningar och se hur dess form sätter sig på plats.

“Mina verk har en sådan strävan att de kan förklaras och spåras med en enda rad. Jag har arbetat med de tankar och idéer som snurrar i mitt sinne till tredimensionella delar, specifikt med sikte på den typ av glädje med vilken konst kan göra att vara i livet lite mer meningsfullt. Jag tror att speciellt i denna tid, när allt kan optimeras för att vara tekniskt rimligt, måste det finnas någon idé i designen; idén om en figur och form som känns bra.”

Krönikörens arbete är ämnesinriktat; många av verken i utställningen skapades av material som blivit över från beställningsarbeten, på själva materialens villkor. Verkens ibland massiva skalor utforskar hur kreativitet förverkligas när det inte finns några strikta materiella begränsningar i formgivningssättet; när du kan använda allt för arbetet. I stora bitar blir även små misstag i materialet mer drägliga och intressanta, deras relation till helheten är annorlunda än i mindre, mer precisa verk. Utöver de föremål som ritats av Pylvänäinen visar utställningen även målningar som illustrerar ett annat perspektiv på den kreativitet som flödar bortom det skapande arbetets gränser.

”Jag har jobbat intensivt, under lång tid. I de ögonblick då jag helt enkelt inte har hunnit göra mina egna kreativa möbelprojekt har jag varit tvungen att göra något eget. Målningarna har varit ett sätt att kanalisera och frigöra sådan kreativitet som inte har hittats någon annanstans.”

Onoma Galleria har öppet under Onoma Shops schema, det vill säga på sommaren mån-sön 11-18.  Invigningen av utställningen firas fredagen den 5 juli från 17.00, välkomna!

www.ainestudio.fi

to-top