HÄR

Kopparsmedjan
30.5.-12.9.2021
Dagligen kl. 11-18

Onomas 25-årsjubileumsutställning TÄÄLLÄ | HÄR | HERE undersöker lokalitetens kontext och lyfter dels fram Onomas mångsidighet och dels konstnärerna bakom verken.

Det lokala är ett tema som under 2000-talet fått allt mer uppmärksamhet och har betonats speciellt nu, under de omständigheter som vi levt sedan mars ifjol. Närmare 60 lokala konstnärer, formgivare och hantverkare har ur olika synvinklar fördjupat sig i det lokala som tema och platsens betydelse.

DET SOM SKAPAS TILLSAMMANS ÄR EGET – ON OMA

TÄÄLLÄ | HÄR | HERE utställningen har från första början utarbetats tillsammans med konstnärerna genom gemensam planering, gemensamma distansmöten och i olika mindre gruppformationer. Utställningsarbetsgruppens viktigaste uppgift har varit att möjliggöra denna interaktiva planeringsprocess. Verken som ses på sommarutställningen är enskilda verk av konstnärerna, men helheten har skapats tillsammans.

Onomas styrka är dess mångsidighet och detta återspeglas i sommarutställningen. De flesta av verken som visas är nya, men vi kommer också att få se några pärlor från Onomas och sommarutställningarnas begynnelse. Jubileumsåret lyfter även fram bortgångna medlemmar då utställningen även inkluderar verk av Jukka Mäkelä och Howard Smith.

I utställningen kan man följa olika stigar varav en är tidsperspektivet; det förflutna, nutiden och framtiden. En annan stig kan sägas vara människans förhållande till omgivande fenomen och/eller varelser. Stigarna bildar förstås ingen entydig karta, utan sammanflätas och kompletterar varandra. På samma sätt sammanflätas tiden, platsen och fenomenen och bildar de olika förutsättningar under vilka vi verkar, oavsett om det handlar om en fysisk plats eller ett känslomässigt tillstånd.

MÅNGA GUIDNINGAR –upplev utställningen tillsammans med konstnärerna

Utställningen kan på sommarlördagar upplevas tillsammans med utställande konstnärer som håller guidade turer kallade ”Här-utställningen tillsammans med konstnären”. Normala guidade turer och de guidade turerna “Onoma25” med fokus på Onomas historia, ordnas dagligen under hela sommaren. Biljetter till guidningarna kan köpas i förväg från vår nya webbutik som öppnas inom Maj.

Under våren kan man följa med utställningens aktörer och hur utställningen framskrider på Instagram och Facebook. Under hela året publiceras videon på YouTube, där medlemmarna delar med sig av sitt arbete och sina minnen kring Onoma.

UTSTÄLLNINGSGRUPPEN

Ulrika Ferm, kurator
Freja Bäckman, kuratorassistent
Lea Sarasjoki, utställningsarkitekt
Lulu Halme, grafiker
Susanna Louneva, utställningschef

to-top