Tilallisia paikkoja: paikan runoutta

Kuparipaja, Fiskars
8.5.-25.9.2011

Teemasta:

Tilallisia paikkoja viittaa käsitteeseen, jonka mukaan mikään paikka ei ole neutraali, sillä jokaisella paikalla on historiansa. Onko tila vain tilaa vai voiko sitä lähestyä eri tavoilla riippuen yhteyksistä, joissa koemme tilan tai tarkoituksesta / teemasta, joka on ollut lähtökohtana tilan suunnittelulle ja erityispiirteille.

Tilan käsitteestä on tänä päivänä tullut prismaattinen. Se tarjoaa monenlaisia perspektiivejä riippuen sekä meidän yksilöllisistä psyykkis-fyysisistä kokemuksistamme että tilan sosiaalisesta, kulttuurillisesta, rituaalisesta jne. tarkoituksesta. Tila on kuvataiteen keskeisiä käsitteitä ja sen ymmärrys ja käyttö perustuvat sekä laajemmin kulttuuriseen kehykseen että kuvataiteen perinteisiin.

Taiteilijat:

Näyttelyyn kutsutut taiteilijat liikkuvat tavalla tai toisella, tietoisemmin ja vaistomaisesti paikan ja tilan maailmassa ja käsitteissä. Käsitteiden keskinäinen vaihtelevaisuus luo ambivalentin taustan esillä oleville teoksille. Tavoitteena on esitellä visuaalisia paikkoja, jotka yleisö kuitenkin muuttaa liikkuviksi tiloiksi omalla läsnäolollaan ja luomalla omia assosiaatioitaan ja dialogiaan teosten kanssa.

to-top