Hidden – sinnenas former

Kopparsmedjan
22.5.-4.9.2022
Dagligen kl. 11-18

Utställningen tar sig an multisensoriska sinnesupplevelser genom konstens, formgivningens och hantverkets medel.

”Allt vi gör och upplever sker i samarbete med våra sinnen. Medvetet och omedvetet. När ett viktigt sinne försvagas, brister, försvinner eller krånglar kommer andra sinnen till undsättning för att lappa till helheten. Vi märker hur sinnenas samspel fungerar och hur perfekt helheten är med tanke på människans psykiska och fysiska balans. Det finns en mångfald av perfekt helhet. Den är individuell och unik och därför mycket fascinerande.”

”De förändringar i våra sinnesupplevelser som den snabba digitaliseringen har medfört samt den senaste tidens fysiska och psykiska isolering har väckt ett behov av att använda våra sinnen på ett mer övergripande sätt. Vi längtar efter sinnesupplevelser och tankar som dessa ger upphov till. Jag upplever att utställningens tema är särskilt aktuellt just nu.” – Laura Sarvilinna, kurator för utställningen Hidden.

Konstnärens och den kreativa aktörens arbete präglas av material som i sin tur stimulerar särskilda sinnen. I utställningen Hidden funderar aktörerna på sinnenas betydelser och möjligheter för det egna arbetet. Men konstens tolkare eller föremålets användare då? Många faktorer påverkar hur ett verk eller föremål upplevs och vilka sinnen som stimuleras. Ofta kan verkets eller föremålets skapare kraftigt styra tolkningen.

HIDDEN -utställningen är en del av Fiskars Village Art & Design Biennale som produceras av Luovi Productions och Onoma Fiskars. Fiskars är biennales huvudsamarbetspartner.

Följ oss på Instagram!

GUIDNINGAR FÖR OLIKA BESÖKARE

Utställningen erbjuder en möjlighet att bekanta sig med verken i lugn och ro eller med en guide. I utställningen har man strävat efter att beakta besökarnas olika behov och erbjuda guidningar för olika smak och tycke. Under sommaren breddas och utvecklas urvalet av guidningar. Tio guider arbetar för utställningen Hidden och var och en av dem skapar en egen, unik upplevelse för sina besökare. Man kan bekanta sig med verken under en guidning med beskrivande tolkning, genom konversation eller genom en intensiv, kort guidning. Det finns guidade turer för grupper och enskilda besökare. I webbaffären kan man läsa mera om Fiskars Village Biennales guidade turer och förhandsköpa en biljett.

UPPLEV UTSTÄLLNINGARNA MED MUSEIKORTET

Inträde till Onomas utställningar med museikortet gäller från och med i sommar. Museikortet kommer att gälla för alla utställningar på Fiskars Village Biennalen.

TILLGÄNGLIGHET

Hidden: Kopparhammarvägen 5. Öppen dagligen kl. 11-18. Utställningen Hidden är så tillgängligt byggd som möjligt och tillgänglighet har beaktats beträffande utställningstexter, guidningar och verkens presentation. Vi berättar gärna om t.ex. trappor, dörrhål, ramper, toaletter och ljudlandskap per telefon(050 440 3727) eller epost ()

Utställningens konstnärer, formgivare och hantverkare

Aalto+Aalto
Aapo Repo
Anna Ulff
Annatuuli Saine och Ulla-Maija Alanen
Annika Lintervo, Inka Yli-Tepsa, Hermanni Yli-Tepsa och Tuukka Haapakorpi
Antrei Hartikainen
Anu Mykrä
Anu Tuominen
Beili Liu
Camilla Moberg
Eija Koski och Ananya Tanttu
Elina Brotherus
Elle Valkeapää
Grönlund-Nisunen
Hemmo Honkonen
Jaakko Pakkala
Jenni Ahtiainen
Jenni Mikkonen
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
Kari Hannola
Karin Widnäs
Katriina Haikala
Kustaa Saksi
Laura Merz och Rudi Merz
Saarits & Sippola
Lulu Halme
Mafune Gonjo
Mattila & Merz
Naoto Niidome och Nathalie Lautenbacher
Pekka Ijäs, Eero Alho och Risto Musta
Petri Eskelinen
Renata Schirm
Riitta Talonpoika
Ron Nordström
Sonja Löfgren-Birch
Tero Kuitunen
Theresa Storbacka
Timo Junttila
Tuulia Penttilä

Arbetsgruppen bakom Hidden

kurator Laura Sarvilinna
utställningsarkitekt Elina Aalto
grafisk formgivare Ilkka Kärkkäinen
rojektplanerarer Tuulia Penttilä
utställningschef Susanna Louneva

Vi tackar:

to-top